Fokkerij en gezondheid

Fokkerij en gezondheid

De Australian Shepherd is een robuust ras die een gemiddelde leeftijdverwachting van 10 tot 12 jaar heeft.

Zoals bij andere rassen ook  kan de Australian Shepherd erfelijke ziektes krijgen, welke men door  selectief fokken en een zorgvuldige fokplanning probeert te minimaliseren. 

Een fokker zijn betekent verantwoordelijk te zijn voor de gezondheid van de honden, voor  het welzijn van de pups en de ras. De fokkerij moet erop gericht zijn de ras te verbeteren en niet alleen maar te vergroten. 

De fokker moet de eigenschappen van de verschillende lijnen kennen om met zijn fokmethodes de gewenste gedragsmatige en lichamelijke kenmerken te bevorderen. Daarom is het noodzakelijk de stamboom goed te bestuderen om bepaalde erfelijke ziektes te herkennen en indien nodig te minimeren, bijvoorbeeld door het dier van de fokkerei uit te sluiten.

Het bestuderen van de stamboom en een zorgvuldige planning zijn de voorwaarden voor gezonde pups, maar toch is er geen garantie dat de nakomelingen geen ziektes tonen.

Willkommen